Conformiteit en Garantie

Olea Nuts staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomstbestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat  Olea Nuts er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.